Posts Taged geneologiya-analiz

Генограма. Аналіз та прогноз. Робота з родом.

Я, психолог Вікторія Шудель пропоную вам побудувати вашу генограмму. Як я працюю?

Напишіть мені запит на будь-який з моїх контактів:

ТЕЛ. / VIBER / Telegram +38 (050) 505-66-66,
E-MAIL: VSHUDEL@GMAIL.COM,
SKYPE: VSHUDEL

Далі, ми визначає дату першої консультації по складанню вашої генограмми.

Я багато років працюю психологом, складаю і аналізую генограмми клієнтів.

Скажу, що однією консультації буває часто недостатньо. Перша консультація — швидше ознайомча, вступна, я покажу вам на що варто звертати увагу. Через призму мого досвіду і освіти я акцентую вашу увагу на тих деталях, які вам були непомітні.

Ви багато дізнаєтеся, аналізуючи генограмму.

Генограма — исследовани, для того, щоб визначити, як звали ваших предків, ким вони були, можливість дізнатися джерела проблем і, більш того, проаналізувати різні події, послання і установки минулого, і як вони впливають на ваше життя і долю. Генорамма — це величезні можливості пізнання себе, своєї системи, причин, проблем і можливість побачити і намітити шлях до змін.

Якщо у вашому житті багато незрозумілого, дивні повторювані події, хвороби, то дізнаючись більше про своїх предків, ви почнете багато розуміти, у вас багато що зміниться. У дослідженні генограмми є можливість побачити джерела своїх проблем, перепрошити їх розуміння і навіть поведінку.

Генограма — свого роду родовідне древо, але не просто дерево, це робота з дещо іншою системою записів та іншими цілями.

Ми з вами досліджуємо і я проаналіірую багато питань:

Динаміка відносин (як члени вашої родини ставляться один до одного)

Система сім’ї.

Сімейні вірування, цінності.

Відносин всередині родини.

Я допоможу вам зрозуміти чому багато подій у вашому житті саме такі, чому ваша поведінка таке. Бути може, ми з вами знайдемо таємницю роду, яка на багато впливає. Я можливо у вашій родової історії є явне, яке дуже

Ми з вами зможемо виявити цікаві закономірності — запевняю вас, складання генограмми — дуже захоплюючий процес.

Чи є користь від складання та аналізу генограмми? Користь очевидна. Сумування розрізнених даних — перший крок аналізу. А аналіз сам собою допоможе виявити критичні вузли і намітити шляхи до поліпшення проблемних ситуацій, якщо вони є. Багатьом моїм клієнтам я проводила аналіз Генограма, це призводило до неймовірних несподіваних результатів.

Про вартість моєї роботи.

Перша консультація 150 доларів. На першій консультації я з вами проведу роботу зі складання генограмми, підкажу, яких даних не вистачає. Запевняю — виникне багато питань, ще більше здивувань і инсайтов. Друга консультація 150 доларів. Проводимо аналіз генограмми, після дослідження вашої сімейної історії я підкажу, які кроки варто зробити в вашому випадку. Буде цікаво!

Записуйтеся на роботу з генограммою, я допоможу вам у цьому!

Построение генограммы. Работа с родом

Я, психолог Виктория Шудель предлагаю вам построение генограммы. Как я работаю?

Вы можете написать мне запрос на любой из моих контактов:

Skype: vshudel
E-mail: vshudel@gmail.com

Тел., Viber, WhatsApp, Telegram Messenger +38 (050) 505 6666,

Далее, мы определяет дату первой консультации по составлению вашей генограммы.

Я много лет работаю психологом, составляю и анализирую генограммы клиентов.

Скажу по моему опыту, иногда одной консультации бывает недостаточно. Первая консультация — бывает нетолько ознакомительная, вводная, но вы заметите со мной, на что стоит обращать внимание. Через призму моего  образования и опыта я помогу вам акцентировать ваше внимание на тех деталях, которые вам были незаметны.

Вы многое узнаете, анализируя генограмму.

Генограмма – исследование, для того, чтобы определить, как звали ваших предков, кем они были, возможность узнать источники проблем и, более того, проанализировать различные события, послания и установки прошлого, и как они влияют на вашу жизнь и судьбу. Генограмма — это огромные возможности познания себя, своей системы, причин, проблем и возможность увидеть и наметить путь к изменениям.

Если в вашей жизни много непонятного, странные повторяющиеся события,  болезни,  то узнавая больше о своих предках, вы начнете многое понимать, у вас многое изменится. В исследовании генограммы есть возможность увидеть источники своих проблем, «перепрошить» их понимание и даже поведение.

Генограмма — своего рода родословное древо, но не просто дерево, это работа с несколько иной системой записей и иными целями.

Мы с вами исследуем :

🌀Динамику отношений
🌀Систему семьи
🌀Семейные верования, ценности, установки, события
🌀Отношений внутри семьи
🌀Причины проблемного поведения подростка может быть именно наследственным
🌀Наследование алкоголизма, наркомании, суицидов.

и другие аспекты

Быть может, мы с вами найдем тайну рода, которая на многое влияет. А быть может, в вашей родовой истории есть явное, которое очень известно но ему не предают значения…

Я помогу вам понять почему многие события в вашей жизни именно такие, почему ваше поведение таково. Быть может, мы с вами найдем тайну рода, которая на многое влияет. Я быть может в вашей родовой истории есть явное, которое очень

Мы с вами  сможем выявить интересные закономерности – уверяю вас, составление генограммы — очень увлекательный процесс.

Есть ли польза от составления и анализа генограммы? Польза очевидна. Сведение воедино разрозненных данных — первый шаг анализа. А анализ сам собой поможет выявить критические узлы и наметить пути к улучшению проблемных ситуаций, если они имеются. Многим моим клиентам я проводила анализ генограмм, это приводило к невероятным и  неожиданным результатам.

О стоимости моей работы.

Консультация: 55 евро, 50 долларов (1-1.5 часа). Вы можете сейчас оплатить с любой банковской карты мира, нажав на кнопку:

23521321312412

После оплаты сообщите мне о платеже любым удобным вам способом:

Skype: vshudel

E-mail: vshudel@gmail.com

Тел., Viber, WhatsApp, Telegram Messenger +38 (050) 505 6666,

Консультация прояснит ваш запрос, и в зависимости от цели работы я предложу план работы. Далее, на консультации я с вами проведу работу по составлению генограммы, подскажу, каких данных не хватает. По моему опыту работы с клиентами,  при составлении генограммы возникает много вопросов, а еще больше бывает удивлений и инсайтов.

Проводим анализ генограммы, и после исследования вашей семейной истории вы поймете, какие шаги стоит предпринять в вашем случае. Будет я думаю интересно!

Записывайтесь на анализ вашей родовой генограммы, я помогу вам на этом интересном пути!

12367876876