Договір Оферта на надання інформаційно-консультаційних послуг .

ФОП  Корєтнік Вікторія Миколаївна публічної офертою пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі, а також індивідуальному підприємцю (далі — ЗАМОВНИК) укласти Договір-оферту на надання консультаційних послуг психолога (далі — Договір).

Інформація, надана на даному ресурсі, а також інформація, отримана замовником шляхом проходження консультацій, тренінгів носить консультаційний характер.

Відповідно до Закону України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті).

У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даного Договору і, якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Договору, ВИКОНАВЕЦЬ пропонує Вам відмовитися від будь-яких дій необхідних для акцепту або укласти персональний договір на окремо обговорюваних з Виконавцем умовах.

Повним і беззастережним акцептом дійсної оферти є здійснення ЗАМОВНИКОМ оплати запропонованих Виконавцем Послуг. У відношенні Послуг, пропонованих Виконавцем за акціями (спеціальними пропозиціями при їх наявності) з умовами оплати частинами повним і беззастережним акцептом дійсної оферти є здійснення ЗАМОВНИКОМ оплати повної суми вартості послуги, тобто здійснення повної передоплати.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг у вигляді on-line і off-line консультацій ( далі — Захід при наявності вільних місць та / або відповідності ЗАМОВНИКА необхідним критеріям для отримання послуги. З докладним опис сконсультацій  ЗАМОВНИК може ознайомитися на сайті ВИКОНАВЦЯ

1.2. За цим Договором Виконавцем надаються такі послуги:
— підготовка програми консультування на обрану кількість годин консультування Замовником
— консультаційний супровід (1 або більше консультацій)

1.3. Умови, тривалість (50″ — хвилин) і вартість проведення Консультацій вказуються на сторінці Послуги та Вартість . термін (дата) обговорюються з ЗАмовником у день його звернення для Замовлення консультацій.

1.4. Заключення ЗАМОВНИКОМ цього Договору здійснюється шляхом вчинення наступних дій (акцепт публічної оферти):
1.4.1. Оформлення Замовлення на консультацію любими методами, вказаними на сторінці Контакти
1.4.2. Оплата консультацій здійснюється на сторінці Оплата

1.5. Вартість участі в консультації вказується на сайті ВИКОНАВЦЯ на Сторінці Вартість , а також інформація про вартість може бути отримана по телефону +380505056666, емейл vshudel@gmail.com.

1.6. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності для Сторін з дати оплати послуг ЗАМОВНИКОМ. Оплата вноситься в розмірі 100% передоплати. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ, або дата надходження грошових коштів на електронні гаманці ВИКОНАВЦЯ, або дата надходження грошових коштів на рахунок платіжної системи, з якою укладено відповідний договір з Виконавцем.

2. УМОВИ ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ

2.1. Для участі в консультуванні ЗАМОВНИК повинен залишити Заявку за формою або за контактами у месенджерах, розміщених на сайті Виконавця за адресою Сторінки Контакти. При оформленні Заявки всю довідкову інформацію можна отримати по телефону, та месенеджері  +380505056666.

2.2. Для оформлення Заявки ЗАМОВНИК зобов’язаний надати наступні дані:
— прізвище та ім’я;
— контактний e-mail;
— тема, повідомленння для Виконавця.

2.3. Виконавець підтверджує отримання Заявки, і домовляється з Замовником про кількість консультацій та суму оплати .

2.4. ЗАМОВНИК оплачує послуги за цим Договором в розмірі, встановленому Виконавцем на сторінці https://shudel.com.ua/.

2.5. Оплата послуг ВИКОНАВЦЯ здійснюється одним із таких способів:

— шляхом оплати через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
— шляхом оплати банківською картою;
— шляхом оплати на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ;
— іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем, в т.ч. з використанням інтернет-технологій не суперечать законодавству.

У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, Замовнику рекомендується використовувати банківську карту, випущену на ім’я Замовника. У разі здійснення повернення сплачених грошових коштів, повернення здійснюється за тими ж реквізитами, за якими було отримано платіж, і на підставі особистої заяви особи, на чиє ім’я була випущена банківська карта. Оплата не приймається при виявленні порушення ЗАМОВНИКОМ умов платежу, встановлених цим Договором та законодавством України.

2.6. По завершенню обраної Замовником кількості консультацій , акт про надані послуги не формується і не підписується.
Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими ЗАМОВНИКОМ в повному обсязі, якщо протягом 24 години для очних та on-line консультації після закінчення терміну надання послуг Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень за якістю наданих послуг на електронну пошту vshudel@gmail.com. У будь-якому випадку відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого терміну вважається визнанням факту належної якості послуг.

2.7. Порядок розгляду рекламацій і повернення отриманої оплати від Замовника:
2.7.1. Все Рекламації і претензії по проведенним Виконавцем консультаціям приймаються Виконавцем не пізніше дати надання консультації. Претензії заявлені після встановленого терміну Виконавцем не приймаються.

2.7.2 Повернення здійснюється на підставі письмової заяви із зазначенням паспортних даних, копії паспорта та реквізитів повернення грошових коштів Замовника.

2.8. Акцептуя умови Оферти, Замовник дає згоду відповідно до чинного законодавства на обробку Виконавцем наданої ним інформації та (або) його персональних даних (далі Обробка ПД) (див. Закон України «Про захист персональних даних»). Обробка ПД відбувається з використанням засобів автоматизації, і без використання засобів автоматизації, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу, надання, знеособлення, блокування, видалення, знищення даних з метою виконання Виконавцем своїх зобов’язань, прийнятих за умовами цього Договору, інших зобов’язань, передбачених Договором. Термін використання наданих ЗАМОВНИКОМ даних — 5 і більше років. ЗАМОВНИК також дає свою згоду на обробку і використання Виконавцем наданої ним інформації та (або) його персональних даних з метою здійснення за вказаною Замовником контактним телефоном і (або) контактному електронною адресою інформаційної розсилки (про Заходи ВИКОНАВЦЯ) безстроково до отримання Виконавцем письмового повідомлення по електронній поштою про відмову від отримання розсилок. ЗАМОВНИК також дає свою згоду на передачу, з метою здійснення дій, передбачених цим пунктом, Виконавцем наданої ним інформації та (або) його персональних даних третім особам при наявності належним чином укладеного між Виконавцем і такими третіми особами договори.

2.9. При оплаті послуг третьою особою, зокрема юридичною особою, слід звертатися безпосередньо до ВИКОНАВЦЯ для укладення відповідного рахунку-договору, в паперовому вигляді. Рахунок-договір вважається укладеним при оплаті його ЗАМОВНИКОМ.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати необхідну інформацію для оформлення Заявки на участь в консультації. Інформація розміщується на сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою Послуги.
3.1.2. Здійснювати консультаційну підтримку щодо послуг, що надаються, порядку і правил оформлення Заявки по електронній пошті VSHUDEL@GMAIL.COM
3.1.3. У разі зміни умов проведення консультації (ціни, дати, часу, місця проведення та інших змінах) повідомити Замовника не менше ніж за 1 (один) календарний день до початку дії таких змін.
3.1.4. Повернути сплачені грошові кошти Замовнику в разі повного скасування Виконавцем консультацій.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Виконавцю належить виключне авторське право, а також суміжні з винятковим авторським правом права на матеріали, використані у консультаціях, використання отриманих при фото- і відеозйомці матеріалів можливо тільки з письмового дозволу ВИКОНАВЦЯ.
3.2.2. Сторони погоджуються з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати дати і час проведення консультації, а також інші умови проведення консультації та умови цього Договору. Повідомлення про зміну часу і дати проведення консультації , буде направлено ЗАМОВНИКУ не пізніше 23 годин 59 хвилин за київським часом в день, що передує дню вступу в дію відповідних змін шляхом направлення відповідного листа на контактний e-mail або за допомогою телефонного дзвінка за вказаною Замовником контактним номером телефону.
3.2.3. Розробляти план консультування.
3.2.4. У разі несплати (неповної оплати) вартості Послуг у встановлені терміни, при несвоєчасному наданні даних для оформлення Заявки або при вказівці недостовірних даних при оформленні Заявки в цьому Договорі не вважається укладеним. Умови цього пункту не діють при оплаті Послуг, пропонованих Виконавцем і оплачуваних ЗАМОВНИКОМ за умовами акції (спеціальна пропозиція), що проводиться Виконавцем.
3.2.5. ЗАМОВНИК погоджується з тим, що в разі порушення ЗАМОВНИКОМ пункту 3.3.7 цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право не проводити для ЗАМОВНИКА  консультацію і не повертати кошти, сплачені за участь у консультації, тому що дії ЗАМОВНИКА будуть вважатися односторонньою відмовою від прийнятих на себе зобов’язань.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується:

3.3.1. Самостійно і своєчасно обрати дату, час, вартість, умови проведення Захоконсультації у месенеджері онлайн або очено в офісі (за домовленістю з Викоавцем), до моменту подачі Заявки.
3.3.2. Оформляючи Заявку на надання послуг Виконавцем заповнити необхідні обов’язкові поля (згідно п. 2.2 цього Договору) .
3.3.3. Оплатити обрану консультації на умовах і за вартістю, що діють в момент оплати.
3.3.4. У разі передачі права на участь в консультації третій особі (якщо дане право согласоване з Виконавцем), не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до початку консультації, повідомляти про це ВИКОНАВЦЯ і в письмовій формі повідомити всі необхідні дані нового Замовника, згідно п.2.2 цього Договору. У разі передачі права на участь в консультуванні третій особі, на таку особу також поширюються умови даного Договору, в тому числі розділу 6 та п.7.3.
3.3.5. Негайно повідомити ВИКОНАВЦЯ про зміну своїх контактних даних в письмовій формі за допомогою контактного e-mail.
3.3.6. Письмово (в тому числі за допомогою контактного e-mail), шляхом направлення на адресу ВИКОНАВЦЯ відповідної заяви до початку проходження консультації, повідомити ВИКОНАВЦЯ про відмову від участі в консультації. У всіх випадках відмови від участі в Заході ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ заяву в письмовій формі. У разі відсутності такої заяви кошти Виконавцем не повертаються.
3.3.6.1. У тому випадку, якщо ЗАМОВНИК повідомляє ВИКОНАВЦЯ про свою відмову від участі в консультації не пізніше, ніж за 1  день до початку консультації, то ВИКОНАВЕЦЬ повертає кошти в розмірі 100% від суми, сплаченої Замовником, за мінусом коштів, комісій, необхідних для повернення через банк, або систему онлайн платежів..
3.3.6.2. У тому випадку, якщо ЗАМОВНИК повідомляє ВИКОНАВЦЯ про свою відмову від участі в консультації в термін менше ніж 1 (один) календарний день, грошові кошти Замовнику не повертаються.
3.3.7. Дотримуватися порядок, дисципліну, моральні принципи на консультації, не створювати своїми діями незручності для Виконавця, а також не заважати проведенню консультації. При порушенні правил участі в консультації, Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуги, а також має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ виконання умов даного Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до Закону України з урахуванням умов цього Договору.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов’язаних з практичним застосуванням інформації, що надається на консультації. Будь-які рекомендації, які видаються на консультації, здійснюються ЗАМОВНИКОМ на свій ризик.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та / або за його суб’єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням і / або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами вважати послуги наданими неякісно, ​​або не в узгодженому обсязі.

4.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор ).

4.5. У разі, якщо ЗАМОВНИК, з причин, не залежних від Виконавця, що не відвідав консультацію і не повідомив ВИКОНАВЦЯ про своє бажання відмовитися від надання послуг у строки, зазначені в п. 3.3.7. цього Договору або повідомив після дня проведення консультації, то послуга вважається наданою належним чином і оплачені ВИКОНАВЦЮ грошові кошти поверненню не підлягають.

5. Вирішення спорів

5.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли в зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

5.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він буде переданий Сторонами на розгляд до відповідних органів м. Києва.

6. РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Всі інформаційні матеріали, що надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ в процесі проведення консультації,  є результатом інтелектуальної діяльності, виключне авторське право, в тому числі суміжні з авторським права належать Виконавцю.

6.2. Використання результатів інтелектуальної діяльності без письмової згоди Виконавця є порушенням виключного права ВИКОНАВЦЯ, що тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного Закону України.

6.3. ЗАМОВНИК не має права копіювати матеріали консультації ВИКОНАВЦЯ повністю або частково, вести запис, а також фіксувати зміст повністю або частково будь-яким способом і / або на будь-якої матеріальний носій без письмового згоди ВИКОНАВЦЯ, що буде вважатися порушенням виключного права ВИКОНАВЦЯ і тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного Закону України.

7. Інші умови

7.1. Цей Договір діє до моменту виконання Сторонами всіх зобов’язань.

7.2. Оформлена ЗАМОВНИКОМ Заявка, яка заповнюється на сайті ВИКОНАВЦЯ, є невід’ємною частиною цього Договору.

7.3. Укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду на використання інформації про себе, свої взаємини з ВИКОНАВЦЕМ, своїх анкетних даних, переданих Виконавцю в рамках виконання цього Договору, публікацію матеріалів про факт отримання послуг у ВИКОНАВЦЯ засобами масової інформації — телебаченням, радіо, в інтернеті, друкованих виданнях, соціальних мережах, а також публікацію зазначених матеріалів на офіційному сайті і в соціальних ресурсах ВИКОНАВЦЯ.

7.4. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони будуть керуватися чинним Законодавством  України.

7.6. ЗАМОВНИК підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

8. Виконавець:

ФОП Корєтнік В.М.

Банківські реквізити:

UA90 356282 00000 26002051610551

р/р № 26002051610551

МФО 356282,   ПАТ КБ ПриватБанк

Код  отримувача 2756415662,

Свідоцтво про сплату єдиного податку, ІІІ гр., 5%

Юридична адреса:

м. Київ, вул. М. Рибалко, 1-30.

Тел. 0505056666